Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

7061 SAYILI TORBA KANUN VE VERGİ ZAMLARI

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

7061 Sayılı Torba Kanun ve Vergi Zamları

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanmıştır. Birçok vergi artışını düzenleyen, Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ile ilgili Maliye Bakanlığı’na geniş yetkiler veren, Türkiye’de yerleşik olmayanlara KDV mükellefiyeti getiren söz konusu kanunla yapılan değişiklikler, bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.

Bültenimize ulaşmak için tıklayınız...