Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

KODA GİRMEK VEYA GİRMEMEK!

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

Koda Girmek veya Girmemek!

Değerli Müşterilerimiz,

Piyasada KODA GİRMEK olarak bilinen uygulama ve bu uygulamaya ilişkin alınması gereken önlemler bu bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.

Katma Değer Vergisi sistemi, vergiye konu işlemde taraf olan firmaların zincirleme olarak sorumlu tutulması üzerine kurulmuştur. Mal veya hizmet alımı yaptığınız firmalara ödenen KDV tutarının çeşitli sebeplerle hazineye intikal etmemesi durumunda söz konusu KDV tutarının hazineye ödenmesi konusunda sorumlu tutulabileceğinizi unutmamak gerekir. Bahsedildiği gibi bir durum oluştuğunda firmalar KDV açısından Özel Esaslara tabi tutulmakta ( koda alınmakta), Cezalı tarhiyatlar yapılmakta ve piyasa itibarı zedelenmektedir.

Normal şartlarda, alım yapılan ürüne ilişkin hesaplanan KDV nin ilgili firmaya ödenmesi ile sorumluluğumuz sona ermelidir. Ancak kötü niyetli uygulamaları önlemek amacıyla tüm mal ve hizmet alımlarına ait bedellerin 84 nolu KDV tebliğinde belirtilen şekilde (genel olarak Banka kanalıyla) ödenmesi şartı konulmuştur.

Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için, KDV içeren tüm alımlara ilişkin ödemelerin aşağıda sıralanan maddelerden biri seçilerek yapılması zorunludur.

* Bankalar aracılığıyla Havale, EFT yöntemiyle ödeme yapılması

Satıcının Ünvanı, Hesap Numarası ve Vergi Numarasının ödeme belgesinde yazılı olması şarttır.

* Kredi Kartı kullanılarak ödeme yapılması

Şirket Kredi kartı ile yapılan ödemeler kabul edilmekte, şirket ortağı veya çalışanına ait kredi kartı ile yapılan ödemelerde ihtilaflar doğmaktadır.

* Firmanıza ait çekin satıcı adına düzenlenerek ödeme yapılması

Bu durumda satıcının Vergi Dairesi ve Numarasının, çekin ön yüzüne yazılması ve fotokopisinin muhafaza edilmesi şarttır.

* Firmanız adına kesilmiş veya ciro edilmiş çeklerin satıcı adına ciro edilmesi şeklinde ödeme yapılması

Bu durumda çekin arkasında ciro edenle ciro edilenin, Unvan ve Vergi Numaralarının yazıldığı şekilde TAM CİRO yapılması ve çekin önlü-arkalı fotokopisinin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

TAM CİRO için örnek uygulama;

Fatih V.D. 123 456 7891 vergi nolu AAA İnşaat Limited Şirketi

emrine ciro edilmiştir.

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

Çınar Sokak No:3-c Fatih / İst.

Kocamustafapaşa V.D. 321 456 7899