Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

PAKİŞ DENETİM, E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİYOR

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

Pakiş Denetim, e-fatura Uygulamasına Geçiyor

Sayın Yetkili,

14.12.2012 tarih ve 421 numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik fatura uygulama dâhil olma zorunluluğu getiren mükellefler, Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler. Düzenlemeleri halinde, kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Bu gelişmeler ışığında Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ticari adı ile faaliyet gösteren şirketimiz, 01.09.2013 tarihi itibariyle belirtilen kapsama dâhil olacak ve bu sürece dâhil olan mükelleflere vereceğimiz hizmet karşılığı ticari fatura kapsamında elektronik fatura düzenleyecektir. Dolayısıyla gerekli olan sistemsel düzenlerimizi yasal çerçeve ve sürede tamamlayabilmemiz için mutlak surette elektronik fatura sistemine dâhil olup olmayacağınız konusunda tarafımızı bilgilendirmenize ihtiyaç duymaktayız.

Aşağıdaki seçeneklerden, firmanız için geçerli olan seçeneği işaretleyerek, en geç alındığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde tarafımıza geri dönüş yapmanızı rica ederiz.

Firma Unvanı:

Vergi Dairesi ve No.su:

Kaşe / İmza:

( ) Evet, elektronik fatura kullanımına geçeceğiz.

( ) Hayır, elektronik fatura kullanımına geçmeyeceğiz.

İşbirliğiniz için teşekkür eder, cevabınızı aşağıdaki yollarla tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. Faks yolu ile ulaştırmak isterseniz buraya tıklayarak söz konusu dökümana ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişi : Nihal Kızılkaya, Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş. İletişim Bölümü

E-posta : iletisim@pakis.com.tr

Telefon : (0212) 587 30 22

Faks : (0212) 585 51 94

Saygılarımızla, Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.