Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

TİCARET HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM E-DEFTER

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

Ticaret Hayatında Yeni bir Dönem E-Defter

Değerli Müşterilerimiz,

Ticari hayat, bilgi çağının gereklerine uyum sağlamaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği e-beyanname, e-vergi levhası ve e-fatura uygulamasından sonra, e-defter uygulaması da gündeme gelmiş ve yasal düzenlemeler tamamlanmıştır.

421 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler ile, herhangi bir zorunluluğu bulunmamasına rağmen istekli olan mükellefler, defterlerini elektronik ortamda tutacak, elektronik ortamda saklayacak ve talep eden kurumlara elektronik ortamda sunacaklardır.

Kapsamda olan mükellefler 2014 yılı içinde hazırlıklarını tamamlayarak başvuruda bulunmalıdırlar. Aralık ayında başvuru yapan mükellefler Ocak 2015 dönemi itibariyle, daha önce başvuran mükellefler Aralık 2014 dönemi itibariyle e-defter uygulamasını kullanmaya başlayacaklardır. E-defter kullanılırken aynı zamanda kağıt ortamında defter kullanılmayacaktır. E-defter kullanımına başlamak isteyen mükelleflerin yol haritası şu şekildedir;

* Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli, yüklenmeli.

* e-defter.gov.tr adresinden elektronik defter kullanımı için başvuru süreci tamamlanmalı.

* Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli.

* Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edilmeli.

* Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış bir muhasebe yazılımı satın alınarak gerekli uyarlamaları yapılmalı.

Yeni bir tanım, elektronik berat. Elektronik Berat, tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

E-defter kullanımı esnasında belirlenen dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan elektronik berat alınacaktır. e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır.

Yukarıda da aktarmaya çalıştığımız üzere, mükelleflerin elektronik alt yapısı her geçen gün daha da fazla önem kazanmaktadır. Bu sebeple, gerekli teknik ve elektronik alt yapı çalışmalarının hızla tamamlanması, kapsama dahil olunacaksa e-defter ile ilgili işlemlerin biran önce başlatılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.