Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE ÖZET TABLO

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

Yeni Teşvik Sistemi ve Özet Tablo

Yeni teşvik sistemine ilişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19 Haziran 2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) ise 20 Haziran 2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu e-bültenimizde, yeni teşvik sistemi özetlenmiş olup, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler, şehirler itibariyle, asgari yatırım tutarları veya kapasiteleri bir tablo halinde sunulmaktadır. Söz konusu tablo e-bültenimiz ekinde ayrıca gönderilmiştir.

Yeni Teşvik Sistemi ve Özet Tablo >