Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

ANALİZ VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

SİZE NELER SUNABİLECEĞİMİZİ İNCELEYİN

Analiz ve Raporlama Hizmetleri

Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri işletme içi ve işletme dışı gruplara mali tablolar vasıtasıyla iletilirler. Tüm ilgililer işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmenin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.

Bu tablolar muhasebe sürecinin ilk ürünleridir. Daha sonraki aşamada, söz konusu mali tabloların daha önceki dönem tablolarıyla karşılaştırılması ya da çeşitli analiz teknikleri uygulanması suretiyle bilgilerdeki değişmelerin izlenmesi ve yorumlanması gelir. Mali tabloların yorumlanması, işletmenin geleceğine ilişkin kararların alınmasında en önemli yol göstericidir.

Neden  finansal tablolar analiz edilmelidir?
Finansal tablolarda yer alan bilgiler finansal bilgi kullanıcılarının alacakları kararlarda yeterli bilgiyi sağlayamayabilir. 
Örneğin İşletme ortakları, koydukları sermayenin korunup korunmadığı ile yapmış oldukları yatırımlarının karlılığını, yöneticiler işletmenin başarı durumunu ve faaliyetlerin verimliliğini, kredi verenler ve satıcılar işletmenin borç ödeme gücünü görmek isterler ve devlet ve kamu gibi diğer bilgi kullanıcıları da kendi menfaatleri noktasında işletmeyi tanımak isterler. 
Bilanço ve gelir tablosunda yer alan bilgiler o dönemin bilgilerini genel hatlarıyla gösterir. Aynı zamanda bu finansal tablolarda yer alan bilgiler HAM bilgilerdir birçoğu kendi başına pek bir anlam ifade etmez. 
Sadece finansal tablolardaki bu ham bilgilerle KISITLI bir bilgiye ulaşabiliriz.  
Bunun için finansal tablolardaki verilerin analiz edilip yoruma tabi tutulması gerekir. Böylece hem işletmenin geçmişi hakkında bilgi sahibi olunabilir hem de işletmeyle ilgili geleceğe yönelik kararlar alınabilir.

Finansal tablo analizleriyle  ne tür bilgilere ulaşılabilir?
İşletmenin varlık dağılımı ve varlıkların verimli kullanılıp kullanılmadığı
İşletmenin kaynak dağılımı ve kaynaklardan yararlanma derecesi ve kaynakların karlılığı
Kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücü
İşletmenin ana faaliyet konusundaki başarısı
İşletmenin dönemin karlılığı
İşletmenin aktiflerinin karlığı
Nakit, Stok ve alacak yönetiminin başarısı vb….


Mali tablolar analiz yöntemleri  4 şekilde yapılmaktadır.
- Karşılaştırmalı Tablo Analizleri
- Yüzdeler Analizi
- Eğilim yüzdeleri analizi
- Oran analizi

Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olarak bizler,  müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda, istenilen  analizleri bir rapor halinde ilgililere sunuyoruz.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim kurunuz.
Finansal Tablo Analizleri Örnek 1 >
Finansal Tablo Analizleri Örnek 2 >
Finansal Tablo Analizleri Örnek 3 >