Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

İŞLEM DENETİMİ HİZMETİ

SİZE NELER SUNABİLECEĞİMİZİ İNCELEYİN

İşlem Denetimi Hizmeti

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tanımı yapılan İşlem Denetimi mesleği, firmaların kuruluş,  devir, bölünme, birleşme ve tasfiye gibi işlemlerinin hatasız olarak ve zaman kaybetmeden yapılabilmesi için bir ihtisaslaşma zemini oluşturmuştur. 

Söz konusu işlemler, hem Türk Ticaret Kanunu hem Ticaret Sicil Yönetmelikleri ve hem de Vergi Usul Kanunu’nu ilgilendiren konular olduğundan ‘ihtisaslaşmış serbest meslek mensubu’ ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yapılan işlemlerin tümünde, işin kurgulanmasından tescil ve ilanın tamamlanmasına kadar geçen süreçlerin her biri ayrı uzmanlık alanları gerektirmekte olup tüm bu süreci yönetebilecek uzmanlarımız mevcuttur. Gereken işlemlerde çözüm ortağımız olan Avukatlarımız ve İşlem Denetçisi personelimiz ve Ticaret Sicil işlemleri uzmanımız, organize bir iş yürütmekte ve projeyi sonuca ulaştırmaktadırlar. 

Bu kapsamda yapılan işlemlerden bazıları;


Şirket Ana Mukavelesi hazırlığı,
Şirket kuruluş işlemleri,
Kısmi Bölünme işlemleri
Tam Bölünme işlemleri,
Devir işlemleri,
Birleşme işlemleri,
Tür Değiştirme işlemleri,Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olarak bizler, Yeni Türk Ticaret Kanunu öncesinde ve sonrasında söz konusu işlemler ile ilgili tecrübeli meslek mensuplarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.


Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim kurunuz.