Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

MUHASEBE DENETİMİ HİZMETİ

SİZE NELER SUNABİLECEĞİMİZİ İNCELEYİN

Muhasebe Denetimi Hizmeti

Dış Denetim hizmetlerimizden bazıları aşağıda sıralanmıştır;  

- Firmaların muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu`na uygunluğunun sağlanması, 

- Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü, 

- Varolan muhasebe departmanının muhasebe kayıtlarının kontrolü, 

- Muhasebe kayıtlarına konu belgelerin uygunluk denetimi,

- Denetim sonuçlarının yönetime raporlanması.