Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

VERGİ MAHKEMELERİ DANIŞMANLIĞI

SİZE NELER SUNABİLECEĞİMİZİ İNCELEYİN

Vergi Mahkemeleri Danışmanlığı

Mükelleflerle vergi idaresi arasında gerek idari süreçlerde, gerekse vergi inceleme süreciyle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla (düzeltme, uzlaşma, pişmanlık vb) sonuçlandırılması her zaman mümkün olmayabilmektedir.


Giderilemeyen uyuşmazlıklar ile ilgili yargısal çözüm yolları devreye girmektedir. 


Yargısal çözüm yollarının ilk adımı Vergi Mahkemelerine başvurudur.


Vergi Mahkemesi kararları ise, hem itiraz konusu tutara hem de kararın tek hakimle veya kurul olarak verilmesine göre farklı mercilere başvuruyu gerektirmektedir.


Vergi Mahkemesi kararlarının muhteviyatına göre;

Bölge İdare Mahkemesi'ne İTİRAZ,

Bölge İdare Mahkemesi'ne İSTİNAF, 

Danıştay'a TEMYİZ, 

son olarak da Anayasa Mahkemesi'ne BİREYSEL BAŞVURU hakkı kullanılabilmektedir.


Söz konusu anlaşmazlıkların çözümü konusunda yukarıda sayılan tüm aşamalarda yapılacak başvurular ve yargı sürecinin titizlikle takibi, danışmanlık boyutuyla ciddi bir uzmanlık birikimini gerektirmektedir. 


Bu çerçevede belirtilen hizmetlerin tamamı, danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında verilmektedir.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim kurunuz.