Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

YERİNDE SİSTEM KURULUMU HİZMETİ

SİZE NELER SUNABİLECEĞİMİZİ İNCELEYİN

Yerinde Sistem Kurulumu Hizmeti

Yerinde sistem kurulumu hizmetimiz çoğunlukla aşağıda sıralanan aşamalardan oluşmaktadır; 

- Firmaların halihazırda kullanılan veya açılması düşünülen işyerlerinde bilgi teknolojileri ile ilgili altyapının kurulması, 

- Bilgi güvenliği ve yedekleme sistemlerinin ve donanımlarının kurulumu, 

- Firmanın özelliklerine uygun muhasebe programının seçilerek kurulumun yapılması, 

- Firma çalışanlarına programın kullanımı hususunda eğitim verilmesi, 

- Programın modülleri arasında entegrasyonunun sağlanarak zaman kaybının önlenmesi, 

- İş akış şemalarının oluşturularak ilgililere tebliğ edilmesi, 

- Belge düzeni ile ilgili kuralların belirlenerek ilgililerine tebliğ edilmesi, 

- Deneme sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve projenin tamamlanması.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim kurunuz.