Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

MEVZUAT

GÜNCEL MEVZUAT HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

Prim Tarifesi SSK

Prim Tarifesi SSK 

29 Eylül 2008 Tarihli Resmi Gazete 

Sayı: 27012 (2. Mükerrer) 

Karar Sayısı : 2008/14173 

Ekli “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/9/2008 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI