Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

BASEL II URBAN LEGENDS

LEARN ABOUT CURRENTLY NEWS

Bankacılık krizlerini en aza indirmek için bankaları mali disiplin altına almayı amaçlayan ve adını İsviçre kentinden alan Basel II standartları, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’deki KOBİ’lerin de hayatına girdi. Basel II ile konuşulanların aksine KOBİ’ler daha yüksek risk ağırlığına tabi tutulmayacak. 2 milyon liranın altındaki krediler Basel II ile daha kolay verilecek.

Bunlar doğru değil!

* Basel II gelince KOBİ’ler riskli sayılıp, kredi alamayacaklar.
* KOBİ’ler derecelendirme notu alamadıkları için daha yüksek risk ağırlığına tabi tutulacak.
* KOBİ’lere, bankalar daha yüksek maliyetli kredi kullandıracak.
* KOBİ’ye verilen kredilere yüzde 75 faiz uygulanacak.
* KOBİ’ler müşteri çeklerini teminat olarak kullanamayacak.
* Bankalar KOBİ’lerden kefalet ve garanti almayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Basel II’ye geçişe ilişkin paralel uygulama sürecinin 30 Haziran 2012’de tamamlanmasını takiben 1 Temmuz 2012 itibarıyla “kesin” uygulama sürecine geçti.
2004 yılında, yani 8 yıl önce bankacılık dünyasının gündemine giren Basel II adı verilen düzenlemeler, Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Basel II Sermaye Uzlaşısı, bankaları, onların müşterilerini, derecelendirme kuruluşlarını ve genel makro ekonomik eğilimleri yakından etkileyecek.


BDDK Risk Yönetimi Daire Başkanı Dr. Ozan Cangürel’in yaptığı sunumdan, iş dünyasını yakından ilgilendiren soru ve yanıtlar şöyle:

Basel II gelince, KOBİ’ler riskli sayılıp kredi verilmeyecek mi?
Tek kelime ile hayır. Temmuz ayından önceki uygulamada perakende ve kurumsal KOBİ kredileri yüzde 100 risk ağırlığındaydı. Basel II’ye göre perakende KOBİ’ler yüzde 75 risk ağırlığında sınıflandırılacak. Yani Basel II koşullarına göre perakende KOBİ’lere kredi vermek daha cazip oluyor.

Artık bankalar krediyi daha pahalı mı kullandıracak?
Bu sorunun cevabı da hayır… Tam tersine, Basel II düzenlemeleri bankaların sermaye maliyetini düşürüyor. KOBİ’lere kullandırılan krediler, bankalara ‘marjinal sermaye maliyet etkisi’ olarak azalış yönünde etki yaratıyor.

Basel II’ye göre KOBİ tanımı nedir?
Sanayi Bakanlığı’nın KOBİ tanımı esas alındı. KOBİ tanımına; 250 kişiden az istihdama sahip ve cirosu 25 milyon TL’den düşük şirketler giriyor. Basel II’ye göre “perakende KOBİ” tanımına 2 milyon TL’den az kredi isteyen KOBİ’ler girecek. Perakende KOBİ’lere kullandırılan 2 milyon TL altı kredilerde risk ağırlığı yüzde 75 olacak. KOBİ’nin derecelendirme notuna gerek yok.

Kurumsal KOBİ’ler nasıl kredi kullanacak?
Basel II’ye göre “kurumsal KOBİ” tanımına 2 milyon TL’den fazla kredi isteyen KOBİ’ler girecek. 2 milyon TL üstü kredi taleplerinde KOBİ’lere derecelendirme notu gerekiyor. Derece notu olmayan şirket ise yüzde 100 risk ağırlığına giriyor.

Derecelendirme notu olmayan KOBİ’ler daha mı riskli sayılacak?
Perakende KOBİ’lere kullandırılan krediler için derecelendirme notuna gerek yok. Derece notu olmayan KOBİ’ler yüzde 100 risk ağırlığında sınıflandıracak. Ama mevcut durumda da yüzde 100 risk ağırlığında olduğu için bir şey değişmeyecek.

Bir KOBİ’nin derecelendirme notunun olmaması ne demek?
Bir KOBİ’nin derecelendirme notu yoksa bu durum o firmanın doğru bilgilerine ulaşılamamış olduğunu gösteriyor. Bu firmalar her zaman yüzde 100 riskli değerlendiriliyorlar.

Kredilendirmede yüzde 100’ün üzerinde risk söz konusu olacak mı?
Hayır. KOBİ’ler yüzde 100’ün üstünde bir risk ağırlığına tabi tutulmayacak.


KOBİ’ler müşteri çeklerini teminat olarak kullanabilecek mi?
Müşteri çeklerinin, garanti ve kefaletlerin, kredilerde teminat olarak kullanılmasını yasaklayan bir düzenleme yok. Ancak bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bu teminatlar 1 Temmuz 2012’den önce de kullanamıyordu, sonra da kullanılamayacak.

Ancak bankaların kendi risk algılarına göre KOBİ’lerden müşteri çeki ve kefalet alması ile bu teminatları sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanmaları birbirinden farklı kavramlar.

KOBİ’lerin yeni dönemde dikkat etmesi gereken konular
* Basel II, KOBİ için değil bankalar için bir düzenleme.
* Basel II, bankaların ne tür teminat alabileceklerini sınırlandıran bir düzenleme değil.
* Banka, kendi politikalarına uygun teminatları kullanabilir.
* Doğru bilgilerine ulaşılamayan firmanın derece notu da olmayacak.
* Derecelendirme notu olmayan firma riskli sayılacak.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.