Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

NEW INCENTİVE SYSTEM AND SUMMARY TABLE

LEARN ABOUT CURRENTLY NEWS

Yeni teşvik sistemine ilişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19 Haziran 2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) ise 20 Haziran 2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu e-bültenimizde, yeni teşvik sistemi özetlenmiş olup, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler, şehirler itibariyle, asgari yatırım tutarları veya kapasiteleri bir tablo halinde sunulmaktadır. Söz konusu tablo e-bültenimiz ekinde ayrıca gönderilmiştir.