Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

LEGISLATION

BE AWARE OF CURRENT LEGISLATION

Premium Tariff Social Security

Prim Tarifesi SSK

29 Eylül 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27012 (2. Mükerrer)

Karar Sayısı : 2008/14173

Ekli “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/9/2008 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI